Hakkımızda

Değerli Velilerimiz;

 

Serdar Abi Spor Anaokulumuz 2 Eylül 2002 tarihinde eğitim hayatına başlamıştır. Hepinize sağlıklı ve mutlu çocuklarınızla geçireceğiniz güzel bir yaşam dileriz. Bu ilk bültenimizde okulumuzu size tanıtmak amacıyla misyonumuzu, vizyonumuzu ve değerlerimizi sizlerle paylaşmak isteriz. Hizmetlerimizi geliştirebilmemiz amacıyla çocuklarımızla ilgili dileklerinizi, sıkıntılarınızı her zaman sizlerle paylaşmak isteriz.

 

Serdar Abi Anaokulu ailesi okul, aile, öğretmenlerin katılımıyla oluşur. Ailemize hoş geldiniz. Sağlık ve mutluluk dileklerimle.

 

Kurucu Müdür

Serdar BAYIRDAR

Misyonumuz

 

“Spor odaklı” bilimsel eğitim felsefesiyle, okul öncesi çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerinin sağlanması, yaratıcılıklarının ve takım çalışması alışkanlıklarının teşvik edilmesi amacıyla yüksek kaliteli eğitim hizmeti sunmaktır.

 

Vizyonumuz

 

Gelecek beş senede, Adana’daki anaokulları arasında, spor odaklı bilimsel eğitim felsefesiyle farklı, seçkin ve güvenilir bir eğitim kurumu markası olmaktır.

 

Değerlerimiz

 • Yüksek kaliteli bakım hizmeti vermek
 • Sağlık ve hijyen şartlarını daima mükemmelleştirmek
 • Mutlu çocuklar yaratmak
 • Sınırsız sevgi ortamı yaratmak
 • Yaratıcılığa sınırsız teşvik sağlamak
 • Velilerle sıkı ve güvenilir ilişkiler kurmak
 • Okul, aile, öğretmen üçgeninde sağlam dostluklar kurmak
 • Çalışanlarımızın mutluluğunu sağlamak
 • Velilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak
 • Çocukların “takım çalışması” paylaşma becerilerini artırmak.
 • Eğitmenlerin sürekli eğitimlerini sağlamak “yaşam boyu eğitim” anlayışıyla okulumuzun tüm paydaşlarının bilgi yaratmasına ve kullanmasına destek olmak
 • Müşteri ilişkilerimizi dostluk ilişkilerine dönüştürmek
 • Spor alışkanlıkları kazandırılarak ömür boyu sağlık bilincinin yerleştirilmesi.
 • Çoklu zekâ yaklaşımıyla çocukların zekâ gelişimlerinin sağlanması.
 • Çağdaş eğitim araç-gereçlerinin daima takip edilerek kullanılması.

 

ÇOCUĞUNUZUN ZEKÂSINI KEŞFEDİN

 

Aşağıda okuyacağınız bölüm Sibel KAHRAMAN tarafından hazırlanan ve   Milliyet gazetesinde  yayınlanan bir yazı dizisinden alınmıştır.

 

Bilim adamları, özellikle son 20 yıldır insan beyninin kullanım yüzdesinin artırılması ve öğrenme oranının yükseltilmesi için çalışıyor. Bu araştırmaların belki de en çarpıcı olanı ‘Çoklu Zekâ Teorisi’. Uzmanlar, bu kuramın insanların öğrenmeye ve yaşama bakışını değiştirebilecek güce sahip olduğu görüşünde birleşiyor.

 

Çoklu Zekâ Kuramı’yla birlikte klasik zekâ testi ve tanımlaması tarihe karıştı. Bu kuramı ilk ortaya çıkaran Profesör Howard Gardner. Harvard Üniversitesi’nde nöro-psikolog olan Gardner 1983 yılında yazdığı “Aklın Çerçeveleri” adlı kitabında zekânın matematik ve dil olarak iki değil, sekiz türü olduğunu savundu. Böylece müzik, spor, dans ve doğada kendini gösterenlerin de zeki olduğu ortaya çıktı.

 

Çoklu zekâ nedir?

 

Bu kurama göre IQ testine dayanan geleneksel zekâ anlayışı çok sınırlı. Kuram,y insan potansiyelinin daha geniş bir alanı kapsadığını ve sekiz ayrı zekâ olduğunu savunuyor. Öğrenmek için tek bir yol olmadığını gösteriyor.

 

Kuramın Yaratıcısı Gardner’in zekâ tanımı nasıl?

 

Ona göre zekâ, ‘Değişen dünyada yaşama ve değişimlere uyum sağlamak amacıyla her insanda kendine özgü yetenekler ve becerilerin bütünü’’

 

Kuramın geleneksel zekâ anlayışından farkı ne?

 

Geleneksel anlayışta sadece etkili ifade yeteneği olan ve mantıklı kişilere değer veriliyor. Oysa çoklu zekâda her tür zekâya eşit önem veriliyor.

 

Çocuğunuzun Zekâsı Hangisi?

 

Howard Gardner’in “Çoklu Zekâ”, Özcan Demirel’in “Eğitimde Program Geliştirme” ve Kudret Eren Yavuz’un “Çoklu zekâ teorisi” kitaplarında zekâların özellikleri şöyle tanımlanıyor.

 

Kişisel-İçsel Zekâ

 

Bireyin kendini duyma ve anlamasıyla ilgili bilişsel yeteneğini ifade ediyor… Kim olduğumuzu, hangi duygularımızı neden hissettiğimizi düşünmemiz kişisel zekâmızla ilgili bir durum. Bu zekâsı yüksek bireyler kendini tanıma, güvenme, disiplini olma, hedeflerini belirleme ve kişisel problemlerini çözme becerisini gösteriyor.

 

Geliştirmek için ne yapmalısınız?

Çocuğunuza, kendisi için hedefleri nasıl koyacağını öğreterek, kişisel zekâsını geliştirin. Yapmak veya daha iyi olmak istediği konuların bir listesini yapın. Gelecekte sahip olmak içstedikleri şeylerni, resimlerini kesmede yardım edin.

 

Doğa zekâsı

 

Bu tür zekâ, bitkileri, mineralleri, hayvanları, dünyayı, dağları, denizleri, mevsimleri tanıma ve sınıflandırma yeteneği olarak belirtiliyor. Bu zekâ türünde gelişmişolanlar, izcilik-dağcılık yapmaktan, jeolojiden, astronomiden, doğa tarihi müzeleri ile ulusal parkları ve hayvanat bahçelerini gezmekten,balık tutmaktan hoşlanıyor.

 

Doğa zekâsını geliştirmek için çocuklarınızı yaprak toplamaları, çevrenizdeki çiçek ve aaç türlerini tanımaları için heveslendirin. Onlarla belgesel programları seyredin.

 

 

 

Görsel Zekâ

 

Görsel zekâdaki yeteneğimiz, üç boyutlu bir nesnenin şekil  ve görüntüsünü ne kadar hayal edebildiğimizle ilgili. Görsel düşünme, kendini şekil ve grafiklerle ifade etme, çizme, boyama, şekil verme gibi davranışları kapsıyor.

 

Çeşitli renklerde farklı farklı kalemler alın. Grafik, el sanatları, tasarım, resim kurslarına teşvik edin. Çocuğunuzla fotoğraf çekin, müze gezin, sinema ve tiyatroya gidin.

 

Bedensel Zekâ

 

Bedensel zekâ kişinin vücudunu ve hareketlerini kullanım biçimini ifade ediyor. Bedensel zekâsı yüksek kişiler spor hareketlerini, düzenli-ritmik oyunları kolayca uygulayabilirler.

 

Bedensel zekâsı yüksek kişilerde koordinasyon, denge, hız, el, bacak becerisi ve esneklik dikkat çekicidir. Balerinler, aktörler, sporcular, pandomim sanatçıları, cerrahlar, teknisyenler bunlara örnek gösterilebilir.

 

5 temel özelliği:

 1. Bir veya birden fazla sporda başarılıdır.
 2. Uzun süre oturunca kıpırdanır, elini ayağını sallar, vb
 3. Bir şeyleri parçalayıp tekrar birleştirmeyi sever.
 4. Yeni şeyleri elleyerek tanır.
 5. Kendini tiyatrovari şekilde ifade etmekten hoşlanır.

 

Fırsatı değerlendirin

Birçok çocuk, spor yapmak ve oyun oynamak için zaten motive olmuş olduğundan bu zekâ diğer zekâ türlerini geliştirmek için harika bir ‘fırsatlar penceresi’dir. Eğer çocuğunuz bilgisayar oyunlarından zevk alıyorsa, dilsel zekâlarını geliştirmek için, oyunun kural ve strateji kitaplarını okumaları için cesaretlendirin.

 

Eğer çocuğunuz futbol veya basketbol oynamak istiyorsa sporun tarihini, çeşitli biyografilerini okumalarını örgütleyin. Günlük gazeteleri okuyup favori sporcular hakkında size rapor vermelerini sağlayın. Ayrıca sporlar, rekorlar ve lig istatistiklerini öğrenirken mantıksal zekâları da gelişecektir.

 

Sosyal-Bireyler arası zekâ

 

İnsanlarla iletişim kurma, onları anlama ve davranışlarını yorumlama yeteneklerini kapsar. Sosyalleşme bu yetenek sayesinde olur. Politikacılar, liderler, ruhbilimciler, turizimciler, öğretmenler bu yeteneklerini iyi kullanırlar.

 

Çocuğunuzun başkalarıyla ilişkilerinde göstermesini beklediğiniz davranışlarını belirleyin ve evde bir sosyal, iletişimsel zekâ beklentisi  tablosu oluşturun. Bu zekâ için çocuklarınıza model olmanız gerekli.

 

Müzik Zekâsı

 

Bu zekâ, duyguların aktarımında müziği araç olarak kullanan insanların sahip olduğu müzikal gücü gösterir. Bu kişilerde ritm, melodi, perde duyarlılığı bulunur. Enstrüman çalma, söylenen şarkının benzerini bulma gibi yetenekleri kapsar. Müziksel zekâyı geliştirebilmek için çocuğunuzu bir enstrüman çalmaya yönlendirin, konserlere katılın, ailece şarkı söyleyin, çocuğunuzun sevdiği sanatçıların albümlerini edinmesine destek olun.